Działalność

Apro Investment
Nasze realizacje
Obecnie spółka koncentruje się na realizacji budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, stając się jednym z prężniej rozwijających się deweloperów
w regionie.

Korzystając z długoletniej obecności w branży, zajmujemy się także doradztwem Inwestorom krajowym i zagranicznym w tworzeniu oraz dynamizacji ich działalności.

W ramach prowadzonych przez spółkę działań na zlecenie podmiotów zewnętrznych można wyróżnić:

 • Analiza rynku nieruchomości z uwzględnieniem preferencji Inwestora.
 • Pozyskiwanie nieruchomości o optymalnych możliwościach wykorzystania przez Inwestora.
 • Regulacja stanu prawnego.
 • Zakup nieruchomości na zlecenie.
 • Obsługa formalno-prawna prowadząca do uzyskania warunków zabudowy terenu.
 • Przygotowanie terenu pod inwestycję (ewentualny wyrąb drzew i krzewów, oczyszczenie i uporządkowanie terenu, wyburzenie istniejących obiektów).
 • Opracowanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami.
 • Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko wraz z oceną rozwiązań projektowych.
 • Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzenie nadzorów autorskich.
 • Prowadzenie inwestorstwa zastępczego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Kompleksowe zarządzanie projektem wraz z koordynacją budowy.
 • Staranny dobór firm będących wykonawcami inwestycji oraz koordynacja ich działania.
 • Doradztwo inwestycyjno-prawne